Yaz Okulu üniversitemizde olmadığından diğer Yükseköğretim Kurumlarından ders alabilirsiniz. Bunun için yaz okulunda kayıt yaptıracak öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşanmaması adına yaz okulu yönergesini ve aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumaları rica olunur. 
1. Sadece Üniversitemiz Senatosunun belirlemiş olduğu Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders/Dersler alınabilir.
2. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alacak öğrenciler, alacakları dersin müfredat, dil, kredi/AKTS ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belge ile “Diğer Yüksek Öğretim Kurumları Yaz okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu”nu önceden kendi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna vermek zorundadır. Birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmemesi hâlinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alınamaz.
3. Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

4. Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

5. Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

6. Staj yapan öğrenci, staj süresi içinde yaz okulundan ders alamaz.

7. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde yaz okulundan ders alamazlar.

8. Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan “uzaklaştırma” cezası almış öğrenciler, yaz okulunda ders alamazlar.

9. Yaz döneminde öğrencilerin ders alabileceği diğer yükseköğretim kurumları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Üniversite Senatosu tarafından yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrenciler, yaz okulu açan diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Ancak ders/derslerin alınacağı yükseköğretim kurumlarındaki ilgili programın YGS-LYS-DGS yerleştirme taban puanı, öğrencinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yerleştiği programın giriş yılındaki taban puanından daha düşük olamaz.