1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi
1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
1.3 Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi
1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
1.6 Uzaktan Eğitimin Yönetimi
2.3 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
4.1 Araştırma ve UYgulama Stratejisinin Yönetimi
4.2 Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi 
4.3 Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi 
5.3 Çevresel Duyarlılığın Yönetimi 
5.5 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi