Hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mesleki eğitim- öğretimde mezunlarına uygulama becerisi kazandıran, iletişime ve yeniliğe açık, özgün bir önlisans eğitimi sunan Meslek Yüksekokulu olmaktır.