Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş seviyede eğitim almış piyasa koşullarında kamu ve özel sektörlerince aranan, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek teknikerleri yetiştirmektir.