Koordinatör                          : Doç. Dr. Halil GÜNEK

Koordinatör Yardımcısı       : Öğr. Gör. Dr. Serdar KORKMAZ

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Ediz Sadık KANBİR 

Üye                                        : Öğr. Gör. Mahmut ATALAY

Üye                                        : Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ

Üye                                        : Dr. Öğr. Üyesi Müjdat ÖZTÜRK