Koordinatör                          : Doç. Dr. Halil GÜNEK

Koordinatör Yardımcısı       : Öğr. Gör. Bekir YURDUGÜZEL

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Ediz Sadık KANBİR 

Üye                                        : Öğr. Gör. Serdar KORKMAZ

Üye                                        : Öğr. Gör. Gazi POLAT

Üye                                        : Öğr. Gör.Dr. Müjdat ÖZTÜRK