Profesyonel iş yaşamında ofisin düzeni, telefon trafiği ve insanların nasıl karşılandıkları çok önemlidir. Çoğu zaman telefonda “Alo” diyen ses, işyeri hakkında ilk izlenimleri etkiler. Ses tonu, diksiyonu, dinleme ve konuşma tarzı, hitap şekli gibi unsurların tümü bir araya gelerek, insanlar üzerinde işletmeye ilişkin bir etki bırakır. Çünkü insanların karşılarında gördükleri tek bir kişi değil, işletmenin bütünüdür. Hemen hemen her işletme için öncelikli ilke yönetim ve yönetimde verimliliktir. Verimliliğin sağlanması içinde faaliyet alanı ne olursa olsun, işletmelerin kurum kimliğine uygun bir sisteme sahip olması gerekir. Bu sistemde ancak profesyonel çalışma mantığı ile yürütülen işletmelerde kurulabilir.

“Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı” hızla büyüyen, gelişen ve değişen iş dünyasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli işgücü gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkmış bir alandır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi giderek artan bu alan, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İşletme yönetimi idari anlayışı değiştikçe profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı meslekleri daha da ön plana çıkmıştır. Klasik sekreterlik kavramının dışında çağdaş meslekler haline gelen bu işler, günümüz işletmelerinde kilit role sahiptir. Yöneticinin bürosu işletme yönetim piramidinin en üst noktası ve iletişimin merkezidir. Bu önemli merkezde yönetici asistanlar önemli bir konumdadırlar. Büro yöneticileri, sekreterler ve yönetici asistanlar büroların düzenli işlemelerini sağlayan, iletişimi düzenleyen, yöneticinin zamanını organize eden vazgeçilmez personellerdir. Ofis ortamının sistemli olması sadece yöneticiler için değil, işletmede çalışan kişiler açısından da önemlidir. Diğer taraftan modern iş hayatında firmaların üst düzey yöneticileri, firma içi ve firma dışı iletişimi düzenleyen, evrak akışını kontrol eden, toplantı ve seyahat organizasyonları yapabilen kısacası kendilerine birçok işin yürütülmesinde yardımcı olabilecek asistanlara ihtiyaç duyarlar. İşte bu yardımcılarda “Yönetici Asistanlar” dır. Yönetici asistanlar, artık yöneticin sağ kolu olmaktan çıkmış neredeyse iş ortağı durumuna gelmiştir.

Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, büro otomasyonunu da beraberinde getirmiştir. Büro otomasyonu, büro hizmetlerinde elektronik aletler ve bilgisayarlar ile iş yapılmasına olanak sağlar. Büro otomasyonunda başta bilgisayar olmak üzere, telefon, fax gibi iletişim araçları ile birlikte daktilo, fotokopi cihazı gibi mekanik araçlarda kullanılır. Bürolarda çalışanların özellikle evrak ve bilgi akışını sağlarken en büyük yardımcıları büro makineleridir. Büro otomasyon sisteminin kullanılması işlerin düzenli ve zamanında yapılmasını kolaylaştırır..

Ancak bu teknolojiyi kullanmak ve verim alabilmek için mutlaka mesleki eğitim almak gerekmektedir. Bugün üretim ve hizmet alanlarının tamamında eğitimli, kendini geliştirmiş meslek elemanlarında ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ‘Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı’ meslek olma kriterlerinin tamamını taşımaktadır. Hatta bu alan alt dalları barındıracak düzeyde gelişmiştir. Büro yöneticileri ve yönetici asistanları görev yaptıkları işletmelerin faaliyet alanına ilişkin temel bilgilere ve işleyişe hakim olabilir.

Bütün bu gelişmeler ve değişimlerin neticesinde Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009 – 2010 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen programımız, modern iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli büro yöneticileri ve yönetici asistanlarını en iyi şekilde yetiştirip, iş dünyasına kazandırma çabası içerisindedir.

Dört ( 4 ) yarıyıldan oluşan program çerçevesinde öğrencilerimize mesleki becerileri kazandırabilecek ve onların iş dünyasına hazırlanabilmesini kolaylaştırabilecek şekilde ders içerikleri hazırlanmıştır.

Programdan başarı ile mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavlarına katılarak aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler.

 

  1. Büro Yönetimi Öğretmenliği
  2. Halkla İlişkiler
  3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  4. İşletme Bilgi Yönetimi
  5. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  6. Yönetim Bilişim Sistemleri
  7. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Bunun yanı sıra önlisans mezunlarının herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın, Açıköğretim İktisat-İşletme fakültelerinin 3. sınıfına doğrudan kayıt veya lisans öğrenimi hazırlık programına dikey geçiş yapabilirler.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:54:33
Guncelleme Tarihi: 2011-11-29 13:51:08