Kaman Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında yer alan Harita ve Kadastro Programı, harita ve harita bilgileri üreten kamu ve özel kuruluşlar için gerekli olan kalifiyeara insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu hedefte programda öğretimi yapılan dersler gerekli teorik bilgi, deneysel yetenek ve kabiliyet, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalar göz önüne alınarak verilmektedir. Program,bilimsel destek sağlayacak gerekli yersel ölçüm aletleri ve ölçüm sonucu değerlendirme yazılımlarına sahiptir. Mezunlar harita ve harita bilgileri üreten kamu ve özel kuruluşlarda ve harita üretimi ile ilgili farklı alt disiplinlerde çalışma imkânı bulabilirler.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:48:28
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 07:25:34