Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle muhasebe mesleği giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren dışa açıklığın artmasına paralel olarak firmalarımızın yabancı ortakları artmıştır. Firmalarımızın artan yabancı ortaklı yapısı ve aile işletmesi kişiliğinden iyice uzaklaşmış olmaları; hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi konuların önemini arttırmıştır.
Sermaye piyasalarının gelişmesi nedeni ile yatırımcıların risk azaltma istekleri ve doğru karar vermeleri konusunda da muhasebenin önemli katkıları olmaktadır. Muhasebe bilimi firmalar arası uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağladığı gibi firmaların uzun vadeli planlar yapmasına da yardımcı olur. Muhasebe bilimi firmaların bütçelemelerine yardımcı olmaktadır. Ekonomide kayıt dışılığın yüksek orana sahip olması, ülkenin küresel rekabette geri kalma riskini gündeme getirmektedir. Kayıt dışılığın azaltılmasında da muhasebe mesleği katkı vermektedir.
Günümüzde önemli bir faktör olan teknolojiyi kullanmak ve verim alabilmek için mutlaka mesleki eğitim almak gerekmektedir. Bugün üretim ve hizmet alanlarının tamamında eğitimli, kendini geliştirmiş meslek elemanlarında ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’ meslek olma kriterlerinin tamamını taşımaktadır. Hatta bu alan alt dalları barındıracak düzeyde gelişmiştir.
Kamu ve Özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda hazırlanmış olan müfredat günümüz iş dünyasının yönelimine göre ders içeriklerinde güncellemeler yapılmaktadır.
Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faliyete geçen programımız ilk yıl 40 öğrenci almıştır. Takip eden eğitim öğretim yılında ikinci öğretim programı da açılmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 120 öğrencisi ile öğrenim hayatına devam etmektedir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:26:47
Guncelleme Tarihi: 2020-11-20 07:23:41