Bu programın amacı, güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme olanakları ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki bütün sektörlerde bilgi işlem elemanı talebi yüksektir ve giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme, sektörde çalışanların ve sektöre yeni girecek olanların, bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Program, bilgisayarla ilgili genel bilgiler yanında sistem, yazılım geliştirme ve donanım gibi alanlarda beceri kazandırmak amacı ile düzenlenmiştir. Ülkemizde tüm bu alanlarda nitelikli elemana gereksinim bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik gelişmeler iş yaşamını derinden etkilemekte ve e-iş ve e-ticaret olarak adlandırılan yeni yöntemleri devreye sokmaktadır. Firmalar işlerini ve ticaretlerini bu tür elektronik platformlara taşırken ve çalışmalarını bu yöntemlerle sürdürürken nitelikli bilgi teknolojisi elemanlarına gereksinim duymaktadır.
Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, , Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” ünvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:07:59
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 06:52:47