Ülkemizde madencilik alanında ocak denetiminin ve iş takibinin teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak üniversite seviyesinde bilgi ve görgülerle donatılmış ara elaman yetiştirilerek, eksikliğin bu yolla doldurulması amaçlanmıştır. Bilhassa büyük çapta olan ve oldukça yaygınlık gösteren müesseselere kontrol ve denetim daha da önem kazanmıştır. Yetişmiş bu elemanlar sayesinde kurumlardaki eğitim için gerekli olan süre ve iş kaybının önüne geçilecektir. Proje okuma ve değerlendirilmesi, mühendisten sonra gelen bu elemanlar sayesinde akıcı hale getirilecektir. Uzmanlaşma ve bu sayede muhtemel teknik eksikliklerin ve hataların en aza indirgenmesi sağlanacaktır.Maden Teknikerleri uygulama ile teorinin kaynaştırılmasında aktif olarak faaliyet gösterecekler, böylelikle mühendis için gerekli proje ve planlamaların yapılmasına daha geniş bir zaman kalacaktır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 30 günlük zorunlu stajlarını tamamlamaları öngörülmektedir.
Programın amacı, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmek, madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır. Maden programını bitirenlere "Maden Teknikeri" unvanı verilir. Maden teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Çalışma Alanları Maden programı mezunları Tekniker unvanı almakta ve Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında DGS sınavı ile eğitimlerine 4 yıllık fakültelerde devam edebilmektedirler.
Okulumuzun Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü altında yer alan programlardan olan Maden Teknolojisi programı 2012 yılı itibariyle eğitim ve öğretimine başlamıştır. Bölüm öğrencileri Kaya Mekaniği ve Mozaik Atölyesi olmak üzere 2 adet laboratuvardan yararlanabilmektedirler.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 13:32:30
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 06:47:11