Bilim ve teknolojinin her alanında olduğu gibi Gıda Bilimi ve Teknolojisi de her geçen gün gelişmekte ve artan bir önem arz etmektedir. Bu alandaki gelişmeler gıda üretim ve kontrol aşamalarında çalışacak teknik insan gücüne olan talebi de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde eğitim-öğretim yapan Gıda Teknolojisi Programları bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kurulmuş olan Önlisans Programlarıdır.
Ahi EvranÜniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programınameslek liselerinin
- Ağırlama ve Gıda Teknolojisi,                         - Ev Yönetimi ve Beslenme
- Aile ve Tüketici Bilimleri,                               - Kimya Teknolojisi
- Besin Teknolojisi,                                        - Boya Teknolojisi
- Gıda Teknolojisi,                                         - Yiyecek İçecek Hizmetleri,
- Gıda Kontrol ve Analizleri

Gibi bölümlerinden mezun olanlar sınavsız geçiş hakkından yararlanarak başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkına sahip bölümleri dışındaki bölümlerden veya liselerden mezun olanlar/olacaklar YGS-2 puanlarına göre bölümümüzü tercih edebilirler.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için teorik ve pratik dersleri başarmaları, 2.00/4.00 genel not ortalamasını sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlamaları zorunludur. Gıda Teknolojisi Programını bitirenlere ‘’Önlisans Diploması’’ve  ‘’Gıda Teknikeri’’ ünvanı verilmektedir.
2. GIDA TEKNİKERİ 
Gıda Teknikeri, ‘’Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak    üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, gıdalarda fiziksel,    kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapan ve yorumlayan ara meslek elemanı’’ olarak tanımlanmaktadır. Gıda Teknikeri, görevi itibariyle mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip olup, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir.

3. AMAÇ

Gıda Teknolojisi programının amacı; öğrencilere gıda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında çalışabilecek gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol işlemlerini yapabilecek nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz gıda endüstrinin talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde bilgiler edinmelerinin yanında, mevcut laboratuvarlarımızda gerekli deneysel çalışmaları yaparak deneyim ve güven duygusu kazanmaktadırlar. Öğrencilerimiz gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, platform testleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatlar, işletme kontrolleri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz her dönem çeşitli gıda fabrikalarına düzenlenen teknik ve bilimsel gezilerle teorik ve pratik bilgilerini pekiştirme imkanı bulmaktadırlar.
Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların kimya,  biyoloji, mikrobiyoloji, gıda işleme proseslerine ve sayısal yetenek gerektiren konulara ilgili ve yatkın, mesleği icra etmelerine mani olacak bedensel bir engeli olmayan, el yetenekleri iyi, laboratuvar ortamlarında bulunmalarına engel olacak bir hastalığı olmayan, dikkatli, sorumluluk sahibi, araştırmayı seven, yeniliklere açık, üretken ve iş güvenliğine önem veren kimseler olmaları gerekmektedir
4.İSTİHDAM OLANAKLARI ve MESLEKTE İLERLEME
Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, gıda sanayi ile ilgili olarak kamu sektöründe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri ile özel sektördesebze ve meyve, et, süt, tahıl, yağ, meyve suyu ve gazlı içecek sanayisi, hazır yemek firmaları ve özel gıda analiz laboratuvarları gibi çeşitli işletmelerde teknik eleman olarak rahatlıkla çalışabilmektedirler.
Mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş sınavına (DGS) girebilmekte ve sınavda başarılı oldukları takdirde başta Gıda Mühendisliği olmak üzere, Beslenme ve Diyetetik, Kimya, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji gibi Lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programlarına Geçiş Yönetmeliğine göre İktisat veya İşletme gibi lisans bölümlerine sınavsız geçiş yapmak suretiyle lisans tamamlama hakkına da sahiptirler.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 12:31:55
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 07:30:19