GENEL BİLGİ 

Günümüz insanının artan ihtiyaçlarını karşılamak ve daha müreffeh bir ortam sağlamak ancak artan üretim kapasitesi ve bu kapasitenin belli bir kalitede gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Belli bir kapasitede üretim üretimin en iyi şekilde kontrol edilmesi ve insandan bağımsız gerekleri önceden düşünülmüş bir sistemle gerçekleştirilebilir. Üretimin tüm bu aşamalarında kontrol teknikleri ve otomasyon kullanılmaktadır. Son yıllarda artan üretim kapasitesi beraberinde yetişmiş iş gücü ihtiyacını da getirmiştir. Ülkemizdeki Makine Teknolojisi Programları bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kurulmuş olan programlardır.

MAKİNE TEKNİKERİ

Makine Teknikeri, ham malzemeden nihai ürüne kadar üretim sürecinin tüm aşamalarında kullanılan makine ve teçhizatları denetleyen, bunların verimli ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlayan, kontrol ve diğer cihazlarla bağlantıları gerçekleştirebilen ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır. Esas itibariyle Makine Teknikerleri üretim sistemlerinin devamlılığını sağlayan ve verimini arttıran kilit konumdaki teknik elemanlardır.

MESLEKTE İLERLEME

Makine Programından mezun olan kişiler endüstri ve üretim tesislerinin araştırma-geliştirme departmanları, kalite kontrol, bakım, onarım vb bölümlerinde çalışabildikleri gibi ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Makine Mühendisliği bölümlerine de geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Makine Teknikerleri endüstride çok geniş iş imkanlarına sahiptirler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine Teknikeri adaylarından genel olarak teknik ve bilim konularına ilgili, temel seviyede matematik ve fizik bilgisine sahip, problem çözme ve analitik düşünceye yatkın kişiler olmaları beklenmektedir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:54:33
Guncelleme Tarihi: 2011-12-05 07:41:53