Günümüz insanının artan ihtiyaçlarını karşılamak ve daha müreffeh bir ortam sağlamak ancak artan üretim kapasitesi ve bu kapasitenin belli bir kalitede gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Belli bir kapasitede üretim üretimin en iyi şekilde kontrol edilmesi ve insandan bağımsız gerekleri önceden düşünülmüş bir sistemle gerçekleştirilebilir. Üretimin tüm bu aşamalarında kontrol teknikleri ve otomasyon kullanılmaktadır. Son yıllarda artan üretim kapasitesi beraberinde yetişmiş iş gücü ihtiyacını da getirmiştir. Ülkemizdeki Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programları bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kurulmuş olan programlardır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:54:33
Guncelleme Tarihi: 2012-12-10 11:44:41