12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında;
- Hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetler. Varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlar. Eksik ve hatası bulunmayan projeleri onaylar.
- Mühendis tarafından kendisine verilen ölçme, hesap, proje, vb. denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapar.
- Görevlendirildiği, kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, proje vb. evrakı paraf ederek, incelenip imzalanmak üzere mühendise verir.
- Yer teslimi yapıldıktan sonra, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimleri yapar, temel kalıp ve demir donatı imalat kontrol tutanağı ile temel beton döküm tutanağını düzenleyerek, yapılan işlemlerin uygunluğunu onaylar.
- Taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında ise, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra, inşaat mühendisi gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için tutanak hazırlar.
- Yapının çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait alt yapılarının tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanaklarını düzenler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz
- Fen bilimlerinde özellikle matematik ve fizikte başarılı,
- Laboratuar uygulamalarını ileri düzeyde bilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Çizim yeteneği gelişmiş,
- Pratik hesaplama ile sorunları çözebilen,
- Yaptığı çalışmaları sunabilen,
- Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İş sorumluluğu ve iş ahlakını kazanan bireyler olarak mezun olurlar.

Yapı Denetimi Programında temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Yapı Denetimi programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bu programda okuyan öğrenciler inşaat sektörü ile ilgili güncel mevzuat ve uygulamalara göre eğitim alırlar. Eğitimleri süresinde sektöre hazırlık amaçlı laboratuar, tasarım, proje modelleme, hesaplama, denetim ve kontrol uygulamalarında sorumluluk alırlar. Bölüm laboratuarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar İnşaat sektörünün planlama, tasarım, uygulama(şantiye), üretim, denetim, kontrol alanları ve araştırma enstitülerinde çalışma imkânı bulabilirler.

Olusturulma Tarihi:2012-12-10 11:55:29
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 07:45:17