İnşaat sanayi, hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli dinamik bir gelişim içindedir. Bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünya çapında meydana gelen depremler, binaların daha kaliteli malzeme, işçilik ve kurallara uygun olarak yapılması için yeni planlamalar gerektirmiştir.

İnşaat Teknolojisi alanında yapılan uygulamalar, çok çeşitli ve değişken bir yapı göstermektedir. Sektördeki iş gücü artışı, teknolojik gelişmeler, endüstri yatırımlarına paralel olarak birçok sektörün inşaatla iç içe olduğu, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak projelendirilmiş yapılar üzerinde yürütmektedirler.

İnşaat Teknolojisi alanında yeterli eğitimin verilememiş olması, bu sektörün iş gücünde vasıfsız elemanların çalışmasına neden olmakta ve bu durum üretimde kaliteyi düşürmektedir. Ayrıca çok amaçlı kullanılan yapıların, can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur.

İnşaat Teknolojisi Programında temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. İnşaat Teknolojisi programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bu programda okuyan öğrenciler inşaat sektörü ile ilgili güncel mevzuat ve uygulamalara göre eğitim alırlar. Eğitimleri süresinde sektöre hazırlık amaçlı laboratuar, tasarım, proje modelleme, hesaplama, denetim ve kontrol uygulamalarında sorumluluk alırlar. Bölüm laboratuarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar İnşaat sektörünün planlama, tasarım, uygulama(şantiye), üretim, denetim, kontrol alanları ve araştırma enstitülerinde çalışma imkânı bulabilirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz
- Fen bilimlerinde özellikle matematik ve fizikte başarılı,
- Laboratuar uygulamalarını ileri düzeyde bilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Çizim yeteneği gelişmiş,
- Pratik hesaplama ile sorunları çözebilen,
- Yaptığı çalışmaları sunabilen,
- Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İş sorumluluğu ve iş ahlakını kazanan bireyler olarak mezun olurlar.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:54:33
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 07:39:36