Bu program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır
Yaz aylarinda yapilan is yeri stajları ile, uygulamaları yerinde yapma olanagi bulunmaktadir.
ELEKTRİK TEKNİKERİ
TANIM

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.
 A- GÖREVLER 
Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;
• İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar,
• İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
• Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Elektrik tesislerinin kontrolü için gerekli olan çeşitli elektrik ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, Avometre vb.)
• Elektrik tesislerinin yapım ,bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, el ölçme elemanları vb.,
• Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri izole ayakkabı vb.).
PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROGRAMA YÖNELİK ÖZEL LABORATUARLAR
• Elektrik Makinaları Laboratuarı
• Elektrik Ölçme Laboratuarı
• PLC Laboratuarı
• Tesisat Laboratuarı
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin;
• Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
• Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
• Fen bilimlerine özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı,
• Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
• Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
• Sorumluluk duygusu gelişmiş,
• Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektrik teknikerleri binalarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknikeri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilir.
D- MESLEĞİN EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Elektrik teknikerliği mesleğinin eğitim yeri, meslek yüksekokullarının "Elektrik" ön lisans programıdır.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Matematik
Fizik
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin;Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik , Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektoroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Bakımı ve Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “Elektrik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
E-EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLAMA VE UNVANI
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir.
F- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.
G- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Elektrik Teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlemektedir.
H-MESLEKTE İLERLEME
Elektrik programından mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile “Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik ve Uzay Mühendisliği ” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
I-BENZER MESLEKLER
Elektrik teknisyeni, Elektrik mühendisi, Elektronik teknisyeni.
İ- EK BİLGİLER
I- YARARLANILAN KAYNAKLAR
• http://www.iskur.gov.tr/mydocu/meslek/meslek128.html
• Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı-2006 Klavuzu
• ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu-2006
J- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• Ahievran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 16:54:33
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 07:21:39