Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş seviyede eğitim almış piyasa koşullarında kamu ve özel sektörlerince aranan, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek teknikerleri yetiştirmektir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:16:12
Guncelleme Tarihi: 2014-08-14 06:30:07