Özel Kalem                  

Esra ÖZTÜRK

Yazı İşleri         

Vedat AYAS

Öğrenci İşleri             

Kenan KAYAALP

Muhasebe                  

Ali KURT , Uğur ŞENTÜRK

Ayniyat                     

Ramazan ŞANLI

Bilgisayar Teknikeri                    

Özlem LEYLEK

Personel İşleri

Alev KAYAALP

Olusturulma Tarihi:2014-08-14 06:31:18
Guncelleme Tarihi: 2018-10-23 07:37:12