Dr. Öğr. Üyesi Sertan AYTAÇ

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Oğuz TAŞDEMİR

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Ediz Sadık KANBİR

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Mustafa Reşit TAVUS

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör.Barış Gürcan HAKANOĞLU

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Gazi POLAT

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Böl. Bşk. V.

Öğr.Gör. Kenan C. KETENCİ

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör Emre İNCE

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Serdar KORKMAZ

İnşaat Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör Mehmet SARICA

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:52:41
Guncelleme Tarihi: 2019-10-17 06:13:26