MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ                                                                                 

SN

UNVANI / ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Müdür Doç. Dr. Halil GÜNEK

Başkan

2

Müd. Yrd. Öğr. Gör. Bekir YURDUGÜZEL

Üye

3

Müd. Yrd. Öğr. Gör. Gazi POLAT

Üye

4

Dr.Öğr.Üyesi Sertan AYTAÇ

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU

Üye

6

Yüksekokul Sekreter V. Gökhan ÖZCAN 

Raportör

7

Öğrenci Kalite Temsilcisi Fikret AKTAŞ   

Öğrenci

      

 

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

SN

UNVANI/ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Müdür Doç Dr. Halil GÜNEK

Başkan

2

Müd.Yrd. Öğr. Gör. Bekir YURDUGÜZEL

Üye

3

Müd. Yrd. Öğr. Gör. Gazi POLAT

Üye

4 Dr. Öğr. Üyesi Ediz Sadık KANBİR Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Sertan AYTAÇ

Üye

6

Öğr. Gör. Dr. Barış Gürcan HAKANOĞLU

Üye

7

Öğr. Gör. Dr. Ethem MERDAN

Üye

8

Öğr. Gör. Mustafa Reşit TAVUS

Üye

9

Öğr. Gör. Emre İNCE

Üye

10 Öğr. Gör. Mehmet SARICA Üye
11 Öğr. Gör. Oğuz TAŞDEMİR Üye
12 Öğr. Gör. Burcu ATAR Üye
13 Gökhan ÖZCAN Raportör