ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Dr.Öğr.Üyesi Ediz Sadık KANBİR

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Sertan AYTAÇ

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Serdar KORKMAZ

İnşaat Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Gazi POLAT

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Oğuz TAŞDEMİR

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Mustafa Reşit TAVUS

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör.Dr. Barış Gürcan HAKANOĞLU Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör. Burcu ATAR Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör.Dr. Ethem MERDAN Muhasebe ve Vergi Bölüm Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör. Emre İNCE Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör.Mehmet SARICA Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkan V.