ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Dr.Öğr.Üyesi Ediz Sadık KANBİR

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ÖZTÜRK

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Serdar KORKMAZ

İnşaat Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Bekir YURDUGÜZEL

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Mustafa Reşit TAVUS

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Ekim KÜLÜM Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör. Burcu ATAR Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör. Samet MERMERKAYA Muhasebe ve Vergi Bölüm Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör. Mahmut ATALAY Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.
Öğr.Gör.Mehmet SARICA Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkan V.