Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU, yüksek lisans öğrencisi Pınar DEMİR ve Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK ile hazırlamış oldukları “GRANİT OCAĞI ARTIKLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı bildiriyi 17-19 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 2. Uluslar arası Kapadokya Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunmuşlardır.