Öğr. Gör. Gazi POLAT, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 23 - 24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen, Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi'nde "Güncel Stratejik Planlar Bağlamında Üniversitelerde Vizyon ve Misyon Analizi" başlıklı bildirisini sunmuştur.