Çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve diğer paydaşlarımızın Üniversitemizin Temel Bilgilerine ilişkin bilgilendirilmesi çalışanların bağlılığına ve kurumsal aidiyetine yapacağı katkı nedeniyle önemsenmektedir.