Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi üniversite-sanayi işbirliği kapsamında tanışma ve yapılabilecek işbirliklerini müzakere için Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Bilal ATAK, Kaman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Halil GÜNEK, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ediz Sadık KANBİR ve Doç. Dr. Gökhan EKİNCİOĞLU TPIC Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ALTUĞ Bey ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelmiştir.