MİSYON              

Misyonumuz; mesleki nitelikleri yüksek, öğrenmeyi öğrenmiş, katılımcı,  etik değerlere bağlı, sosyal yönden gelişmiş, girişimci ve yenilikçi bir eğitim anlayışına sahip bireyler yetiştirmeyi; bilgiyi üretip paylaşarak yaşam boyu eğitim sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektir.

 

VİZYON       

 

Hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mesleki eğitim-öğretimde mezunlarına uygulama becerisi kazandıran, iletişime ve yeniliğe açık, özgün bir ön lisans eğitimi sunan Meslek Yüksekokulu olmaktır.