KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Kaman Meslek Yüksekokulu

 

Hacıpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek

Caddesi No. 147 Kaman / KIRŞEHİR

 

 

 

 

 

30/01/ 2020

 

  

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

A.  KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

İletişim Bilgileri

 

Birim Kalite Yetkilisi           : Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇELİK

 

Adres                                      : Kaman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

                                                 Hacıpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek

                                                 Caddesi  No: 147 Kaman/KIRŞEHİR

Tel                                          : 0 386 280 54 00

e-posta                                    : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Birim Kalite Temsilcisi        : İsmail KARAOĞLAN

 

Adres                                      : Kaman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

                                                 Hacıpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek

                                                 Caddesi No: 147 Kaman/KIRŞEHİR

Tel                                          :  0 386 280 54 03

e-posta                                    :  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

Tarihsel Gelişim

 

Okulumuz 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği Gazi Üniversitesi’ne bağlanan Kaman Meslek Yüksekokulu, 2006 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi’ne bağlı olarak Hacıpınar Mahallesinde yerleşik bulunan iki binada eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 


 

PERSONEL DURUMU

 

Akademik Personel

Doç. Dr.

2

Dr. Öğretim Üyesi

6

Öğretim Görevlisi

30

TOPLAM

38

 

 

 

 

 

      İdari Personel

Genel İdari Hizmetler

6

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

1

Teknik Hizmetleri Sınıfı

1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

1

Toplam

9


 

 

Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına göre Dağılımı

 

Birim Adı

Hizmet Alanları

Eğitim

(m²)

Sağlık

(m²)

Barınma

(m²)

Beslenme

(m²)

Kültür

(m²)

Spor

(m²)

Diğer (Depo,

Tesis, İdari)

(m²)

Toplam

KAMAN MYO         A BLOK

1150

40

-

-

89

30

3175

4484

KAMAN MYO         B BLOK

1700

25

-

200

75

30

3898

5928

 

Toplantı – Konferans Salonları

 

Toplantı Salonu

(Adet)

Konferans Salonu

(Adet)

Eğitim Salonu

(Adet)

0–50 Kişilik

 

2

 

51–75 Kişilik

 

-

 

76–100 Kişilik

 

1

 

101–150 Kişilik

 

 

 

151–250 Kişilik

 

 

 

251–Üzeri

 

 

 

TOPLAM

 

3

 

 

Eğitim Alanları ve Derslikler

Akademik Birimler

Derslik Sayısı

Öğrenci Laboratuarı ve Atölyesi

KAMAN MYO A BLOK

14

12

KAMAN MYO B BLOK

19

11

 

 

 

 

MİSYON

Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş seviyede eğitim almış piyasa koşullarında kamu ve özel sektörlerince aranan, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek teknikerleri yetiştirmektir.

 

VİZYON

Türkiye'de lider, dünyada tanınır bir Meslek Yüksekokulu olmak.

 

Eğitim –Öğretim Hizmeti Sunan Birimlerimiz

Eğitim Süresi                               : 2 yıl

Puan Türü                                   : YKS SAY/EA/SÖZ

Öğrenim gören öğrenci sayısı    : 903

 

Yüksekokulumuzun Bölümleri:

1   – Gıda İşleme Bölümü

         Gıda Teknolojisi Programı

         Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

         Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

2   – Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

         Sondaj Teknolojisi Programı

3   – İnşaat Bölümü

         İnşaat Teknolojisi Programı

         Yapı Denetim Programı

         Geoteknik

4   – Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

         Bilgisayar Programcılığı Programı

         Bilgi Güvenliği Teknolojisi

5   – Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

         Harita ve Kadastro Programı

6   – Elektronik ve Otomasyon Bölümü

         Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

         Elektronik Teknolojisi Programı

         Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

7   – Elektrik ve Enerji Bölümü

         Elektrik Programı

         Elektrik Enerjisi, Üretim, İletim ve Dağıtımı

8   – Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

         Pazarlama Programı

9   – Muhasebe ve Vergi Bölümü

         Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

10 – Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

         Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı

11-    Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

               Makine Programı

 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Birimimiz Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından daha önceden değerlendirilmemiştir.

 

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

 

C. EĞİTİM – ÖĞRETİM

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.  

1.      Programların Tasarımı ve Onayı; Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. (Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.)

1.1.   Benzer programa sahip diğer üniversiteler, dış paydaşlar ve TYYÇ göz önünde bulundurularak tasarlanmakta, son olarak süreç eğitim komisyonu tarafından güvence altına alınmaktadır.

1.2.   Programların tasarımında paydaş görüşleri anketler ve paydaş toplantıları ile alınmaktadır. Bu anket ve paydaş toplantıları göz önünde bulundurularak programda gerekli görülen zorunlu ve seçmeli ders havuzu güncellemesi yapılmaktadır.

1.3.   Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar “Program Bilgi Paketi” ile bilgilendirilmektedir.

1.4.   Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere uygulamalı projeler yaptırılmaktadır.

1.5.   Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde web sayfası üzerinden ilan edilmektedir.

1.6.   Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

1.7.   Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri belirlenmiş (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmiştir.

1.8.   Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, kurum, programın kurum dışı destek bileşenlerini tanımlı süreçlerle garantiye almaktadır. (Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları Kurum ve programlara ait staj yönergesi)  

1.9.   Programlarını eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılması güvence altına almaktadır.

1.10.     Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. (Web sayfasından Lisans ve Lisansüstü programların program bilgi paketleri, Ders bilgi paketleri ile program bilgi paketlerinin ilişkilendirilmesi)

 

2.      Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için paydaşlarını düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemelidir.

 

2.1.   Program güncelleme çalışmaları Bologna süreci çerçevesinde dönemlik olarak yapılmaktadır. Gözden geçirme faaliyetleri bölüm içi toplantıları ve öğrenci görüşleri de alınarak yapılmaktadır.

2.2.   Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar verilen anketler ve yapılan toplantılardan edinilen fikirler ile katkı vermektedir. Katkı veren paydaşların kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı birim yöneticileri tarafından belirlenmiştir.

2.3.   Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılması Bologna süreci kapsamında öğretim elemanları tarafından güvence altına alınmaktadır.

2.4.   Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi vize, final ve bütünleme sınavları ile yapılmaktadır.

2.5.   Program yeterliliklerine ulaşılamadığının tespiti halinde eğitim-öğretim altyapı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

2.6.   Paydaşlar, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaş bilgilendirme toplantıları yapılarak ayrıca web sayfasında yayınlanarak bilgilendirilmektedir.

2.7.   Akredite olmak isteyen programlar hakkında destek bulunmamaktadır.

 

3.      Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; Birim, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.

3.1.   Birimin öğrenci merkezli öğrenme (aktif öğrenme) kapsamındaki hedefi öğrencilerin etkileşimli, katılımcı, teşvik edici ve güdüleyici, sorumluluk alan, sorgulayıcı ve edindiği bilgileri karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilecek ve yeni bilgilere dönüştürebilecek bir politika izlenmektedir.

3.2.   Birim içinde hedeflenen öğrenci merkezli eğitim-öğretim politikası doğrultusunda, yapılan uygulamaların yaygınlaşması yönelik fikir alışverişi ve değerlendirmeler dönem başları ve dönem sonlarında gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında yapılmaktadır. Birimimiz akademisyenlerinin bu toplantılara katılımın yüksek olmasından dolayı öğrenci merkezli eğitim-öğretim politikasının birimdeki bilinirlik düzeyi yüksektir.

3.3.   Birimde öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla iletişim teknolojilerinin kullanımı, bilgi kaynaklarına erişim yöntemleri (dergi ve e-kaynaklara erişim) gibi konularda kurum içi eğitimler düzenlenmektedir.

3.4.   Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri Bologna Süreci ve diğer üniversitelerdeki benzer programların incelenmesi bölümlerce belirlenmektedir.

3.5.   Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında işletilmektedir.

3.6.   Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, programın kurum dışı destek bileşenleri tanımlı süreçlerle programlara ait staj yönergesi, bölüm içi toplantılar ve son olarak bölüm staj komisyonun gerçekleştirdiği staj mülakatları ile garantiye alınmaktadır.

3.7.   Her bölümün müfredatında öğrencilere bilimsel ve kültürel derinlik kazandırılmasına yönelik olarak farklı disiplinleri de tanıma fırsatı veren seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler, mezun olabilmeleri için alması gereken toplam kredinin en az %25’i seçmeli derslerden oluşacak şekilde farklı disiplinlerdeki derslere de yönlendirilmektedir.

3.8.   Bölüm içi seçmeli derslerin yönetimi bölüm kurulunun görüşü alınarak bölüm başkanlıklarınca sağlanmaktadır.

3.9.   Öğrenci danışmanlık faaliyetleri kapsamında öğrencilerin eğitim-öğretim alma amaçları, kalite güvencesi, program akreditasyonu gibi konularda farkındalık yaratarak mesleki yeterlilik düzeylerinin artırılması, kariyer planlaması ve yönetimiyle iş hayatındaki başarı seviyesinin yükseltilmesi amacıyla bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin gerek eğitim-öğretim sırasında ve gerekse gelecek iş hayatlarında karşılaşması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Danışmanlık faaliyetleri bölüm akademisyenleri tarafından sunulmaktadır. Sunulan faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesi için öğrenci memnuniyet anketi yapılmaktadır. Anketin değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır.

3.10.     Başarı ölçme ve değerlendirme yönteminde (BDY), hedeflenen program ve ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti amacıyla vize, final ve bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi vasıtasıyla öğrencilere ilan edilmektedir. Tüm programlarda bu süreçlerin uygulanması o öğretim yılına ait akademik takvime göre gerçekleştirmektedir.

3.11.     Öğrencinin mezuniyet koşulları Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanarak güvence altına alınmıştır.

3.12.     Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde bulunmaktadır.

3.13.     Öğrenci şikâyetleri, birim web sitesinde yer alan öneri istek formu (https://www.ahievran.edu.tr/iletisimform/index.php), birimde bulunan öneri ve şikayet kutuları ile alınmaktadır. Bu şikâyetleri gidermek için kalite komisyon kararlarına göre hareket edilmektedir.

3.14.     Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları Bologna süreci kapsamında öğretim elemanları tarafından güvence altına alınmaktadır.

4.      Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma: Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.

4.1.   Birimde öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır.

4.2.   Kurumda önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmaktadır.

4.3.   Önceki nonformal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

5.      Eğitim-Öğretim Kadrosu: Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

5.1.   Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için BAP destekleri sunulmaktadır.

5.2.   Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ders içeriklerinin örtüşmesi alanında uzman öğretim elemanları tarafından doküman ve materyal hazırlanarak güvence altına alınmaktadır.

5.3.   Eğiticilerin eğitimi programı bulunmamakta, sonuçları izlenmemekte ve gerekli güncellemeler yapılmamaktadır.

5.4.   Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 2547 sayılı kanunda usul ve esaslar belirtilmiştir.

5.5.   Kurumun atama ve yükselme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi sağlanmıştır.

6.      Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler: Kurum, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.

6.1.   Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı laboratuvarlar mevcuttur.

6.2.   Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler futbol, basketbol ve voleybol gibi spor turnuvaları, tiyatro ve şiir dinletileri gibi kültürel faaliyetler ve mezuniyet töreni gibi sosyal etkinlikler olup Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

6.3.   Birim, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri talep edildiği takdirde öğrenci danışmanı tarafından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezine yönlendirilmektedir.

6.4.   Birimde engelli öğrenciler için tuvalet, engelli asansörü, engelli rampası ve hissedilebilir kabartmalı sarı şeritler bulunmaktadır.

6.5.   Öğrenci değişim programıyla gelen uluslararası öğrenciler için Erasmus Koordinatörlüğüne bağlı olarak birim temsilcisi bulunmaktadır.

6.6.   Kurumda öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin kurumsal planlaması yıllık olarak yapılarak faaliyet planında belirtilmektedir.