Kaman Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Öğretim Görevlilerinden Fatih BALLI 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirilen Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu katılmıştır. Öğretim Görevlisi Fatih BALLI sempozyumda ‘NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR’’ başlıklı sözlü bildirisini sunmuştur.