Üniversitemiz Kaman M.Y.O. Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Ethem MERDAN ve Gazi POLAT 10-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu’na (ISMS) katıldı. Merdan, kongrede kendi hazırlamış olduğu Fonksiyonel Açıdan İşletme Sorunlarının Analizi Üzerine Aksaray’da Bir Çalışma” adlı sözlü bildirisini sundu. Polat ise yine Merdan ile ortak yapmış oldukları Tasarruf Politikalarında Ahlaki Tehlike Sorunu: Türkiye’de Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulaması Örneği” isimli çalışmayı sundu.