Üniversitemiz Kaman M.Y.O. Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Ethem MERDAN 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’na katıldı. Merdan, kongrenin 1. gününde “Girişimcilik Motivasyonu: Aksaray Örneği (Entrepreneurial Motivation: The Sample of Aksaray)” adlı sözlü bildirisini sundu.