Ahiler Kalkınma Ajansı, öğretim elemanlarının güncel teknolojilerden faydalanmalarını destekleyip, öğretim elemanlarının kazandığı teori ve pratikleri öğrencilere aktarılması amaçlı teknik destek sunmaktadır. Harita ve Kadastro Programı ile İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanları, Netcad GIS yazılımına dair yeni gelişen teknolojilere dair kazanımlar elde etmek amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı’nın teknik destek programına başvuru yapmış ve bu programdan destek almaya başlamışlardır.