Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Yavuzer ve Yrd. Doç. Dr. Sertan AYTAÇ 15-17 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen “International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies” kongresine katıldı. Konferansta “Comparison Proximate Composition Between Concrete And Ground Pond Aquacultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Systems” ve “Nutritional Profile And Health Benefits Of Walnut (Juglans Regia L.)” başlıklı sözlü bildirileri ile “Calculation of Spirulina (Spirulina platensis) Production Chemical Ratios by Devoloping New Software” ve “Tasting Sensory Analyse Of Mixed Cooked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Caviar And Chicken Egg” isimli poster bildirilerini sundular.