12.05.2017 tarihinde Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Sondaj Teknolojisi Programında eğitim gören 1 ve 2 sınıf öğrencilerimizin pratik bilgilerini geliştirmek amacı ile Mesleki Uygulamalar dersi kapsamında MTA Genel Müdürlüğüne ve Ankara ili Sincan ilçesi Türkoba köyü bölgesinde bulunan Maden Tektik Arama Enstitüsüne ait jeotermal sondaj sahasına Sondaj Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Gökhan EKİNCİOĞLU, Öğr. Gör. Fatih BALLI ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK tarafından teknik gezi düzenlenmiştir.