“Pazarlama ve Reklamcılık” hızla büyüyen, gelişen ve değişen iş dünyasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli işgücü gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkmış bir alandır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi giderek artan bu alan, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İşletme yönetimi idari anlayışı değiştikçe profesyonel pazarlamacılık mesleğini daha da ön plana çıkmıştır. Klasik pazarlama kavramının dışında çağdaş meslekler haline gelen bu işler, günümüz işletmelerinde kilit role sahiptir.
Teknolojiyi kullanmak ve verim alabilmek için mutlaka mesleki eğitim almak gerekmektedir. Bugün üretim ve hizmet alanlarının tamamında eğitimli, kendini geliştirmiş meslek elemanlarında ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ‘Pazarlamacılığın’ meslek olma kriterlerinin tamamını taşımaktadır. Hatta bu alan alt dalları barındıracak düzeyde gelişmiştir.

Kamu ve Özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda hazırlanmış olan müfredat günümüz iş dünyasının yönelimine göre ders içeriklerinde güncellemeler yapılmaktadır.

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen programımız ilk yıl 40 öğrenci almıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında toplam 26    öğrencisi bulunmaktadır.